Copilot Microsoft 365

Copilot - funkcje AI w Microsoft 365

Funkcja Copilot współpracuje z Tobą na platformie Microsoft 365, aby uwolnić kreatywność i przekształcić pracę. Jest to sztuczna inteligencja (AI), która może wykonywać zadania wymagające zazwyczaj ludzkiej inteligencji, takie jak percepcja wizualna, rozpoznawanie mowy, podejmowanie decyzji i tłumaczenie języka. Możesz już znaleźć AI w produktach i usługach Microsoft. Chcesz utworzyć unikatową sztukę? Wypróbuj Microsoft Designer. Za pomocą tego projektanta możesz tworzyć obrazy generowane przez AI po prostu za pomocą zwykłego opisu słownego.

Jakie są funkcje AI w Microsoft 365?

Microsoft 365 to połączenie usługi Office 365, systemu Windows 10 lub 11 i pakietu Enterprise Mobility + Security. Jest to wszechstronne, inteligentne i bezpieczne rozwiązanie zwiększające możliwości pracowników. W programie Excel wprowadzono cztery nowe funkcje sztucznej inteligencji (AI), które jeszcze bardziej zwiększają przydatność programu: Pomysły, Nowe typy danych, Wstaw dane z obrazu i Tablice dynamiczne. Copilot jest również zintegrowany z programami z pakietu Microsoft 365. Copilot stał się dodatkową funkcjonalnością Worda, Excela, Outlooka i pozostałych programów pakietu biurowego. Co jednak ważne, może również pracować w kilku z nich jednocześnie.

Jakie są funkcje AI w Wordzie?

Funkcja Copilot w Wordzie jest w stanie generować teksty na podstawie podpowiedzi użytkownika w języku naturalnym, umożliwiając użytkownikom zwrócenie się o pomoc w tworzeniu raportu/tekstu na określony temat, a jednocześnie mając możliwość odwoływania się do materiałów źródłowych offline, takich jak inne dokumenty na komputerze. Aby korzystać z Copilota, użytkownicy mogą po prostu wpisać polecenie, na przykład "Utwórz raport dotyczący danych sprzedaży" i Copilot wygeneruje pierwszą wersję roboczą dokumentu na podstawie tego polecenia. Potem możesz w razie potrzeby edytować wygenerowany tekst, z opcją zaakceptowania lub odrzucenia zmian wprowadzonych przez sztuczną inteligencję.

Jakie są funkcje AI w Outlooku?

Możesz między innymi dostosować długość maila jednym kliknięciem, dodać linki czy zdjęcia oraz wygenerować wstępną listę zaproszonych gości z kontaktów.

Jakie są funkcje AI w PowerPoint?

Przykładowo, Copilot może tworzyć prezentacje multimedialne w PowerPoint. Ponadto, Microsoft wprowadził funkcję "Eksportuj do prezentacji PowerPoint" w aplikacji Word dla sieci Web, która umożliwia użytkownikom eksportowanie dokumentów programu Word do profesjonalnie wyglądającej prezentacji programu PowerPoint.

Jakie są inne produkty Microsoft z AI?

Inne produkty Microsoft z AI to między innymi: Aplikacje systemu Windows AI, OneDrive, Skype, OneNote i Microsoft Teams.

Źródła: Konwersacja za pomocą usługi Bing, 5/16/2023