TRIKI

Bądź sprytny (nawet bez AI)!

Jak szybko zaznaczyć myszką całe słowo (kilka słów)?

Aby szybko zaznaczyć/wybrać całe słowo w edytorze lub przeglądarce, kliknij w nie dwukrotnie myszką. Jeśli chcesz zaznaczyć kilka słów, za drugim kliknięciem, nie zwalniaj przycisku myszy, lecz przesuń kursor na kolejne słowa, które też chcesz zaznaczyć/wybrać. Co istotne ("sprytne") edytor będzie wtedy zaznaczał całe słowa, a nie tylko litery do miejsca, w którym będzie kursor. 😁

Jak szybko zaznaczyć myszką cały akapit (lub kilka akapitów)?

Kliknij w niego trzykrotnie! Jeśli po trzecim kliknięciu nie zwolnisz przycisku myszy, możesz przesuwając kursor zaznaczać kolejne akapity/elementy.

Jak szybko zaznaczać tekst przy użyciu klawiatury?

Aby szybko zaznaczyć/wybrać tekst w edytorze przy użyciu klawiatury, ustaw się na początku lub końcu fragmentu, który chcesz zaznaczyć, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift. Nie zwalniając klawisza Shift możesz przemieszczać kursor używając klawiszy strzałek, strzałek z wciśniętym jednocześnie klawiszem Control, klawiszy Home, End, PageUp i PageDown. Control ze strzałkami w lewo lub prawo przenosi kursor na początek poprzedniego/następnego słowa. Klawisz Control użyty ze strzałkami do góry lub do dołu przenosi kursor do poprzedniego/następnego akapitu.

Jak w Windowsie 11 wstawić do tekstu emotikon?

Jeśli podczas pisania tekstu chcesz użyć emotikonu w systemie Windows 11 naciśnij jednocześnie klawisze Windows + "." (Najpierw naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows i wtedy naciśnij klawisz ".").

Czy można zobaczyć, jak wyglądała kiedyś dana witryna/strona internetowa?

TAK. Takie możliwości daje np. portal web.archive.org